Przykładowe usługi jednorazowe, możliwe do realizacji na podstawie odrębnej oferty:

 • Przygotowanie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Przygotowanie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Przygotowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Przygotowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko
 • Przygotowanie wniosku (KIP) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przygotowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Przygotowanie operatu w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
 • Przygotowywanie sprawozdań wymaganych prawem
 • Udział w postępowaniu administracyjnym i reprezentowanie przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz stosownymi instytucjami władz centralnych i kontrolnych
 • Nadzór nad niezbędnymi badaniami środowiskowymi, potrzebnymi do uzyskania decyzji
 • Reprezentowanie w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz postępowaniach pokontrolnych, prowadzenie uzgodnień, wdrażanie zaleceń na terenie firmy
 • Szkolenia indywidualne w zakresie przepisów ochrony środowiska dla pracowników firmy i innych wskazanych osób
 • Świadczenie dodatkowych usług w zakresie outsourcingu środowiskowego w zależności od potrzeb
 • Wszelkie dodatkowe usługi oferowane przez Grupę Amber i Jej Partnerów - na podstawie odrębnych ustaleń, porozumień, zleceń

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń:

+48 32 725 49 24

Skontaktuj się z nami a nasz ekspert udzieli wszelkich odpowiedzi.Wróć na stronę główną